Robert-Jan Baars


Beste bezoeker,

Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op mijn website. Deze website is gelanceerd voor mijn kandidatuur bij de gemeenteraadsverkiezingen van Haarlem van 21 maart 2018. Op de verschillende pagina’s kunt u onder andere mijn standpunten, visie, getuigschriften en nieuws voor de verkiezingen vinden.

Resultaat verkiezingen: 326 stemmen!

Bij de verkiezingen stond ik op een onverkiesbare plaats: op nummer 10 voor de Haarlemse VVD. Ondanks deze lastige startpositie hebben 326 mensen op mij gestemd! Van alle deelnemende kandidaten van alle partijen die op een onverkiesbare plek stonden - tezamen 181 kandidaten - haalden slechts twee kandidaten meer stemmen. Het is derhalve een resultaat waar ik enorm trots op ben. En het is een resultaat waar ik de kiezers ook enorm dankbaar voor ben.

Must read: Geluiden van de Straat

Veel van de bovengenoemde kiezers, en ook kiezers van andere partijen, zijn in de aanloop naar de verkiezingen geportretteerd. Deze verhalen zijn gebundeld onder ‘Geluiden van de Straat’. Deze geven een tijdsbeeld van Haarlemmers aan het begin van 2018. Ze vertellen over hun passie, Haarlem en de toekomst. Zij maken Haarlem mooi . Deze website beschouw ik dan ook als een ode aan hen. Ik wens u veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groet,

Robert-Jan Baars.

robertjan-baars

robertjan-baars

robertjan-baarsStandpunten: DIGG IT!

Robert- Jan staat voor DIGG IT. Deregulering. Identiteit. Gelijke kansen & Gastvrijheid. Groen. Integriteit. Transparantie.

Deregulering

Er zijn in Haarlem teveel onnodige regels. Ondernemers worden daardoor beperkt in hun creativiteit en mogelijkheden.

Waarom zou een kapper geen wijntje mogen schenken? Waarom mag een restauranteigenaar geen T-shirts verkopen? Waarom kan een café niet spontaan een uurtje langer open blijven als er goed contact is met de buren? Waarom zou je in een leegstand winkelpand niet snel een koffiebar kunnen openen?

Bestemmingsplannen en lokale regelgeving werpen onnodige obstakels op. Juist in een tijd waarin de middenstand concurrentie ondervindt van het internet en grote multinationals is flexibiliteit van de gemeente gewenst.

Identiteit

Nederland en Haarlem hebben een eigen identiteit. Laten we die behouden.

Nederland staat voor vrijheid. Iedereen krijgt de ruimte om te zijn wie hij of zij is. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Er wordt bijvoorbeeld niet getoornd aan de mogelijkheden tot abortus of euthanasie.

Nederland staat voor gelijkheid. Ofwel gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En dus ook voor lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Discriminatie is ook in Haarlem uit den boze.

Haarlem heeft een prachtige oude binnenstad met een heerlijke mix van horeca en detailhandel. Te makkelijk worden gebouwen gesloopt of verbouwd. Panden met veel beton en zonder karakter komen er voor in de plaats. Klassieke panden, groene lanen en bestaande waterwegen blijven zoveel mogelijk bestaan.

Maar Haarlem is niet alleen de oude binnenstad. Haarlem is gastvrij. Haarlem blijft voor iedereen toegankelijk en bewoonbaar. Haarlem blijft aantrekkelijk voor jong en oud. Arm en rijk.

Gelijke kansen & Gastvrijheid

In Haarlem moet ieder kind kunnen opgroeien met gelijke kansen. Het mag niet uitmaken of je wieg staat in Den Hout of Schalkwijk. Goed onderwijs en goede medische zorg zijn voor iedereen bereikbaar.

Als een kind bijvoorbeeld talent heeft voor een dure sport zorgt de gemeente dat deze de sport ook kan beoefenen. De deuren van sportclubs en andere maatschappelijke instituten staan voor iedereen open. Sportverenigingen en sociale voorzieningen blijven dan ook zoveel mogelijk geïntegreerd en bereikbaar binnen de wijken.

Groen

Er is te weinig groen in Haarlem. De behoefte aan extra woningen voor - onder andere - starters wordt onderschreven. Ook een goede infrastructuur is belangrijk. Dit mag echter niet ten koste gaan van bestaande (sport)parken.

In deze context is het bijvoorbeeld belangrijk dat de voetbalvereniging Geel Wit gevestigd blijft op de huidige locatie. Ook komt er geen fietsbrug dwars door de groene monumentale Bolwerken.

Integriteit & Transparantie

Het bestuur van Haarlem moet integer en transparant functioneren. Er is geen ruimte voor vriendjespolitiek of fraude. Er zijn zo min mogelijk 'geheime' dossiers. Ook het overleggen in achterkamertjes is passé.

De Haarlemmer is open en direct en verdient dan ook een eerlijk bestuur. Een bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt.

Daar sta ik voor.
Was getekend,

Robert-Jan Baars.

Getuigschriften en reviews