Robert-Jan Baars


Beste bezoeker,

Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op mijn website. Deze website is gelanceerd voor mijn kandidatuur bij de gemeenteraadsverkiezingen van Haarlem in 2018. Op de verschillende pagina’s kunt u onder andere mijn standpunten, visie, en getuigschriften vinden. Deze zijn nog immer actueel. Onder ‘nieuws’ vindt u mijn laatste – politieke - activiteiten.

Verkiezingen 2022: van plek 10 naar plek 8

Bij de verkiezingen van 2018 stond ik op nummer 10 voor de Haarlemse VVD en behaalde ik 326 stemmen. Bij de verkiezingen van 2022 stond ik op plek 8 voor de Haarlemse VVD en behaalde ik 160 stemmen. Een aantal stemmen en hoeveelheid steun waar ik enorm trots op ben.

Benoeming tot (schaduw)raadslid

Mede door mijn bijdragen aan de maatschappij en mijn positie op de kieslijst heeft de gemeenteraadsfractie van de VVD mij voorgedragen als schaduwraadslid. Op 12 mei 2022 ben ik geïnstalleerd voor deze positie(s). Op 25 januari 2024 ben ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Dit is iets waar ik erg blij mee ben nu het mij nog meer mogelijkheden geeft om het geluid van de straat naar de gemeenteraad te brengen. Want daar ontbreekt het nog steeds aan: politici die écht luisteren naar wat er in de samenleving leeft.

Geluiden van de Straat: neem gerust contact op

Tot slot: in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 heb ik een grote groep Haarlemmers geportretteerd. Deze verhalen zijn gebundeld onder ‘Geluiden van de Straat’. Deze geven een tijdsbeeld van Haarlemmers aan het begin van 2018. Wie het tegenwoordig leest zal constateren dat het in Haarlem goed blijft, maar dat sommige zaken nog steeds beter kunnen. Met uw steun en input hoop ik die te verbeteren. Mocht u daarom vragen of opmerkingen hebben: neem u gerust contact met mij op. (Knop rechtsboven.)

Met vriendelijke groet,

Robert-Jan Baars.

robertjan-baars

robertjan-baars

robertjan-baars

robertjan-baars

Standpunten: DIGG IT!

Robert- Jan staat voor DIGG IT. Deregulering. Identiteit. Gelijke kansen & Gastvrijheid. Groen. Integriteit. Transparantie.

Deregulering

Er zijn in Haarlem teveel onnodige regels. Ondernemers worden daardoor beperkt in hun creativiteit en mogelijkheden.

Waarom zou een kapper geen wijntje mogen schenken? Waarom mag een restauranteigenaar geen T-shirts verkopen? Waarom kan een café niet spontaan een uurtje langer open blijven als er goed contact is met de buren? Waarom zou je in een leegstand winkelpand niet snel een koffiebar kunnen openen?

Bestemmingsplannen en lokale regelgeving werpen onnodige obstakels op. Juist in een tijd waarin de middenstand concurrentie ondervindt van het internet en grote multinationals is flexibiliteit van de gemeente gewenst.

Identiteit

Nederland en Haarlem hebben een eigen identiteit. Laten we die behouden.

Nederland staat voor vrijheid. Iedereen krijgt de ruimte om te zijn wie hij of zij is. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Er wordt bijvoorbeeld niet getoornd aan de mogelijkheden tot abortus of euthanasie.

Nederland staat voor gelijkheid. Ofwel gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En dus ook voor lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Discriminatie is ook in Haarlem uit den boze.

Haarlem heeft een prachtige oude binnenstad met een heerlijke mix van horeca en detailhandel. Te makkelijk worden gebouwen gesloopt of verbouwd. Panden met veel beton en zonder karakter komen er voor in de plaats. Klassieke panden, groene lanen en bestaande waterwegen blijven zoveel mogelijk bestaan.

Maar Haarlem is niet alleen de oude binnenstad. Haarlem is gastvrij. Haarlem blijft voor iedereen toegankelijk en bewoonbaar. Haarlem blijft aantrekkelijk voor jong en oud. Arm en rijk.

Gelijke kansen & Gastvrijheid

In Haarlem moet ieder kind kunnen opgroeien met gelijke kansen. Het mag niet uitmaken of je wieg staat in Den Hout of Schalkwijk. Goed onderwijs en goede medische zorg zijn voor iedereen bereikbaar.

Als een kind bijvoorbeeld talent heeft voor een dure sport zorgt de gemeente dat deze de sport ook kan beoefenen. De deuren van sportclubs en andere maatschappelijke instituten staan voor iedereen open. Sportverenigingen en sociale voorzieningen blijven dan ook zoveel mogelijk geïntegreerd en bereikbaar binnen de wijken.

Groen

Er is te weinig groen in Haarlem. De behoefte aan extra woningen voor - onder andere - starters wordt onderschreven. Ook een goede infrastructuur is belangrijk. Dit mag echter niet ten koste gaan van bestaande (sport)parken.

In deze context is het bijvoorbeeld belangrijk dat de voetbalvereniging Geel Wit gevestigd blijft op de huidige locatie. Ook komt er geen fietsbrug dwars door de groene monumentale Bolwerken.

Integriteit & Transparantie

Het bestuur van Haarlem moet integer en transparant functioneren. Er is geen ruimte voor vriendjespolitiek of fraude. Er zijn zo min mogelijk 'geheime' dossiers. Ook het overleggen in achterkamertjes is passé.

De Haarlemmer is open en direct en verdient dan ook een eerlijk bestuur. Een bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt.

Daar sta ik voor.
Was getekend,

Robert-Jan Baars.

Getuigschriften en reviews